Garuda Linux ki theme sabhi application ke liye apply nahi ho rahi hai

Namaskar doston main Garuda Linux mein application theme ko change karna chahta hu .

Mahine Kvntom ka use kar Application theme ko change karna Chaha Lekin vah Sabhi application ke liye apply Nahin Ho Pa raha hai jaise ki application store aur timeshift application per is per kya upay ho sakta hai. Main Global themes ko use kar chuka hun usmein bhi Yahi problem hai kya iske liye koi upay hai.

Please help me

KDE Settings mein application style change karein.

3 Likes

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.