Garuda and Mint (dual boot) update-grub issue

Dear Garuda users,

Update-grub does not recognize properly my other (Linux Mint 21.3) system on an another SSD. Always recognize the previous version of system and kernel. It means problem, because the Mint is not booting.

sudo update-grub
[sudo] "username" jelszava:
GRUB beállítófájl előállítása…
Megtalált téma: /usr/share/grub/themes/garuda-dr460nized/theme.txt
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-linux-zen
Megtalált initrd lemezkép: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-linux-zen.img
Found fallback initrd image(s) in /boot: intel-ucode.img initramfs-linux-zen-fallback.img
Figyelem: Az operációs rendszer felderítő végre lesz hajtva más indítható partíciók felismeréséhez.
A kimenete felhasználásra kerül a rajtuk lévő indítható binárisok felismeréséhez és új rendszerindítási bejegyzések létrehozásához.
Megtalált Linux Mint 21.2 ezen: /dev/nvme0n1p1
Detecting snapshots ...
Found snapshot: 2024-01-15 17:53:05 | @/.snapshots/603/snapshot | single | boot                |
Found snapshot: 2024-01-15 17:01:44 | @/.snapshots/602/snapshot | post  | libinput lutris          |
Found snapshot: 2024-01-15 17:01:40 | @/.snapshots/601/snapshot | pre  | pacman -Su             |
Found snapshot: 2024-01-15 12:02:51 | @/.snapshots/600/snapshot | post  | bluez bluez-cups bluez-hid2hci bluez-libs bluez-plugins bluez-utils   |
Found snapshot: 2024-01-15 12:02:47 | @/.snapshots/599/snapshot | pre  | pacman -Su             |
Found snapshot: 2024-01-15 11:51:46 | @/.snapshots/598/snapshot | single | boot                |
Found snapshot: 2024-01-15 08:11:02 | @/.snapshots/597/snapshot | single | boot                |
Found snapshot: 2024-01-15 08:10:01 | @/.snapshots/596/snapshot | post  | bluez bluez-cups bluez-hid2hci bluez-libs bluez-plugins bluez-utils btrf |
Found snapshot: 2024-01-15 08:08:31 | @/.snapshots/595/snapshot | pre  | pacman -Su             |
Found snapshot: 2024-01-15 07:58:05 | @/.snapshots/594/snapshot | single | boot                |
Found 10 snapshot(s)
Unmount /tmp/grub-btrfs.8himQ9zxAz .. Success
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
/usr/bin/grub-probe: figyelmeztetés: ismeretlen eszköztípus: nvme1n1.
kész

Previously I did not have any problem with it.

Thanks for your help!
Krisz

Please enclose any text copied from Terminal in the icon below:
Screenshot_20231203_234019
Also please post the output of garuda-inxi :smiley:

5 Likes

And please use

LANG=C <command>

to have text in English.

4 Likes

Post also result from

lsblk -f

and

efibootmgr
4 Likes

“Found Linux Mint 21.2 on this: /dev/nvme0n1p1”
This is the problem, because I have Linux Mint 21.3 with kernel 6.7 on this: /dev/nvme0n1p1.

lsblk -f

NAME   FSTYPE FSVER LABEL   UUID                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
└─sda1  btrfs         f788ec4a-c54b-4a34-a09c-0f04e7d1ce66 402,4G  74% /run/media/ekrisztian/f788ec4a-c54b-4a34-a09c-0f04e7d1ce66
sdc
└─sdc1  ntfs     ERGA-VILL 22D6989AD6987031            1,6T  14% /run/media/ekrisztian/ERGA-VILL
zram0                                        [SWAP]
nvme1n1
├─nvme1n1p1
│     btrfs         f5ef0c6e-0a2b-4fae-a9f6-16e7cefb3706
├─nvme1n1p2
│     swap  1        84e90022-d495-4d33-8743-aaf27f62b7fc
└─nvme1n1p3
vfat  FAT32      EA78-0503
nvme0n1
├─nvme0n1p1
│     vfat  FAT32      85E9-0C50               298,8M   0% /boot/efi
├─nvme0n1p2
│     btrfs         82dbfbcd-596d-43fa-ab71-d3e9e5b4c3ff 271,6G  37% /var/tmp
│                                          /var/cache
│                                          /var/log
│                                          /srv
│                                          /home
│                                          /root
│                                          /
└─nvme0n1p3
swap  1   swap   eea8b27e-fe2b-447e-a67a-7abda6c42bdc        [SWAP]

efibootmgr

BootCurrent: 0000
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0000,0002,0005,0006,0007,0001,0003,0004
Boot0000* garuda    HD(1,GPT,e6bae603-395a-3c41-8dd0-677aa03a5dad,0x1000,0x96000)/File(\EFI\GARUDA\GRUBX64.EFI)
Boot0001* UEFI:CD/DVD Drive   BBS(129,,0x0)
Boot0002* ubuntu    HD(3,GPT,8ebf4258-aa3e-4b91-a782-0f397a42ecbb,0x4000,0x100000)/File(\EFI\UBUNTU\SHIMX64.EFI)
Boot0003* UEFI:Removable Device BBS(130,,0x0)
Boot0004* UEFI:Network Device  BBS(131,,0x0)
Boot0005* UEFI OS    HD(1,GPT,e6bae603-395a-3c41-8dd0-677aa03a5dad,0x1000,0x96000)/File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)0000424f
Boot0006* UEFI: USB, Partition 1    PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(23,0)/USB(0,0)/HD(1,MBR,0x5ba70fac,0x800,0xe521800)0000424f
Boot0007* UEFI: USB, Partition 2    PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(23,0)/USB(0,0)/HD(2,MBR,0x5ba70fac,0xe522000,0x10000)0000424f
1 Like

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.