Błąd podczas aktualizacji

Nie wiem, który pakiet powoduje ten błąd, ale na terminalu pojawia się coś takiego:

( 3/10) Creating temporary files...
Failed to write file "/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy": Operation not permitted
błąd: komenda nie wykonała się poprawnie